Ilgtspēja nozīmē atbildību

Mēs pašlaik strādājam, lai kļūtu par Lifetime Carbon Neutral — oglekļa izmešu neitrālu uzņēmumu dzīves laikā, savācot mūsu vēsturiskos CO2 izmešus — VELUX Group kopējos organizācijas radītos izmešus mūsu 100 gadu pastāvēšanas laikā, piedaloties mežu atjaunošanā. Mēs arī samazināsim mūsu oglekļa izmešus nākotnē visā mūsu ražošanas ķēdē. Mūsu mērķis? Nodrošināt atbildīgu uzņēmējdarbību.